Home Musea Stedelijk Museum Amsterdam

Musea - Stedelijk Museum Amsterdam

Partners: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, TU Eindhoven

Projectomschrijving: Onderzoek naar de invloed van vloerverwarming op conservering van tentoongestelde collectie, al dan niet tentoongesteld in vitrines. Tijdens het onderzoek is uitvoerig aan een laboratoriumopstelling gemeten en is een infraroodanalyse uitgevoerd van de expositiezalen. Door objecten op of laag bij de vloer thermisch te scheiden, zijn potentiele risico's te verlagen. Dit is ook te bereiken door de vloertemperatuur te verlagen of, afhankelijk van de tentoongestelde collectie, de vloerverwarming per zaal geheel uit te schakelen.

Stedelijk Museu...
Stedelijk Museu...
Stedelijk Museu...
 
 
 

© PHYSITEC 2018