Home Musea Panorama Mesdag

Musea - Panorama Mesdag

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Ten behoeve van de bouwkundige renovatie, is een uitgebreide studie uitgevoerd. Hiervoor is eerst het binnenklimaat meettechnisch in kaart gebracht. Vervolgens is middels gebouwsimulatie het gedrag van warmte- en vochtstromen bestudeerd, teneinde tot concrete bouwfysische en klimaattechnische aanbevelingen te komen.

Panorama Mesdag
 
 
 

© PHYSITEC 2018