Home Musea De Mesdag Collectie te Den Haag

Musea - De Mesdag Collectie te Den Haag

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Onderzoek en advies m.b.t. het binnenklimaat. Naar aanleiding van een uitvoerig meetraject, zijn diverse concrete aanbevelingen gedaan om het binnenklimaat te verbeteren middels gerichte aanpassingen aan de luchtbehandelings- en regelinstallatie.

De Mesdag Colle...
De Mesdag Colle...
 
 
 

© PHYSITEC 2018