Home Musea Kasteel van Breda

Musea - Kasteel van Breda

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Ten behoeve van de aanstaande restauratie, heeft onderzoek plaats gevonden en zijn diverse bouwfysische en klimaattechnische adviezen gegeven om de energie-efficiëntie van het kasteel te verhogen. Hiervoor is gebruik gemaakt van infraroodthermografie en zijn simulatiemodellen opgesteld die in staat zijn het warmte- en vochttransport en energiegebruik inzichtelijk te maken.

Kasteel van Bre...
 
 
 

© PHYSITEC 2018