Home Musea Museum Catharijneconvent te Utrecht

Musea - Museum Catharijneconvent te Utrecht

Projectomschrijving: Gedurende het recent uitgevoerde renovatietraject, waarbij de gehele regelinstallatie is vervangen en diverse klimaatinstallaties zijn vernieuwd, is ondersteuning geboden als kundige op het gebied van bouwfysica en klimaattechniek. Zo zijn het PvE en bestek beoordeeld, vanuit de baten voor de specifieke collectie en het te verwachten energiegebruik.

Museum Catharij...
Museum Catharij...
Museum Catharij...
 
 
 

© PHYSITEC 2018