Home Musea Museum Meermanno van Westreenianum te Den Haag

Musea - Museum Meermanno van Westreenianum te Den Haag

Projectomschrijving: het verstrekken van praktisch en organisatorisch advies met als doel het museale binnenklimaat en de daaraan gekoppelde processen te optimaliseren. Eerst zijn hiervoor de bouwfysische en klimaattechnische eigenschappen van het gebouw geinventariseerd, alsook de aanwezige collectie. Vervolgens zijn met de betrokken medewerkers diverse sessies doorgevoerd om gevoel voor een adequaat klimaatmanagement te creëren.

Museum Meermann...
Museum Meermann...
 
 
 

© PHYSITEC 2018